Midler til bruk mot skadedyr hos høns.

Avem AS bestreber så langt det er mulig å anbefale produkter som ikke inneholder ulike giftstoffer. De fører til skadelige utslipp i vårt levemiljø, i tillegg til at de kan føre til skade på våre venner med fjær. Derfor vil du ikke finne produkter som foreksempel "Chock-spray" hos oss. Velg et miljøvennlig produkt for våre fugler,s skyld samtidig som du verner vårt levemiljø mot skadelig utslipp.