Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Brinsea teknisk hjelp

Jeg trenger hjelp til å sette opp min Brinsea rugemaskin

Hvordan vender jeg eggene i min Brinsea Mini II Eco eller Brinsea Maxi II Eco?

Feil på ChickSafe-døråpneren -Feilsøking av melding "Door Blocked"

Hvis du ser en feil som sier at døren er blokkert, kan det faktisk skyldes at kaldt vær reduserer levetiden til batteriene.

Utfør følgende trinn:

  1. Ta ut batteriene
  2. Vent 10 minutter
  3. Sett inn nye batterier
  4. Følg instruksjonene på skjermen for å stille inn klokkeslett og dag
  5. La døren tilbakestille seg selv ved å åpne og lukke automatisk

Når døren begynner å fungere normalt, vil lyset blinke omtrent hvert 30. sekund. Når dette skjer kan du manuelt åpne eller lukke døren ved å trykke på OPP- og NED-pilene.

Merk: Hvis du ikke venter lenge nok mellom å ta ut og sette inn nye batterier, vil det ikke "nullstille" maskinen.