Cimuka er en av de mest erfarne selskapene i bransjen med 35 års erfaring. De har en rekke patenter på utstyr til oppdrett av fjærfe. Cimuka har løsninger for både hobbyoppdrettere og profesjonelle aktører.

http://cimuka.com/